doc ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu obornickiego, wągrowieckiego, poznańskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego i gnieźnieńskiego


doc ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego i chodzieskiego


2023-07-05 KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CZARNKOWIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie w związku z obecną sytuacją epizootyczną związaną z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń przypomina o ciążących na posiadaczach świń obowiązkach.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” zapisano następujące obowiązki dla posiadaczy świń:

1. Przestrzeganie zasad bioasekuracji;

2. Codzienna kontrola stanu zdrowia świń;

3. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie padnięć  świń; 

4. Niezwłoczne zawiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny   weterynaryjnej albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF;

5. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie ubojów świń na użytek własny, pod warunkiem że:

     a) świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

     b) świnie te zostaną poddane badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii i zbadane w   kierunku włośnicy; 

6. Posiadacze świń z obszaru objętego ograniczeniami II mają obowiązek każdorazowo złożyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie wniosek o  wydanie zgody na przemieszczenie zwierząt do rzeźni lub innej siedziby stada.

 


Prezentacja: ASF - środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń


doc ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 

doc ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605

doc 2021-10-20 - Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

doc 2021-05-11 r. - Ogłoszenie PLW w Czarnkowie w sprawie opublikowania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

2021-05-11 - Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie opublikowania rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE-2021605

doc 2021-05-11 - Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

doc 2019-12-05 - Informacja - ASF

doc Afrykański pomór świń - materiały szkoleniowe dla hodowców

doc 2020-10-28  - Wniosek o sprzedaż świń ze strefy różowej do rzeźni

doc 2020-10-28  - Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do innej siedziby stada

doc 2020-10-28  - Wniosek o pozwolenie na zakup świń


- skm_c258_gm18082309250.jpg


Informacje o ASF dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:
GIW