Opłaty skarbowe

Stawki opłaty skarbowej zawarte zostały w załączniku do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)


Opłata wynosi:

- za wydanie decyzji - 10,00 zł

- za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

- za legalizację dokumentu (paszportu) - 26,00 zł


Wpłaty można dokonać:

- na rachunek bankowy: Urząd Miasta Czarnków, 64-700 Czarnków, Pl. Wolności 6, PKO BANK POLSKI S.A  22 1020 3903 0000 1402 0046 2747

- w kasie Urzędu Miasta Czarnków