Funkcję doradcy do spraw etyki w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie pełni DARIUSZ FRĄCKOWIAK - inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt