♦ druk 1. Rachunek

♦ druk 2. Zestawienie kosztów dojazdu

♦ druk 3. Zestawienie badań rozpoznawczych

♦ druk 4. Stada puste

♦ druk 5. Zestawienie z przeprowadzonych obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę

♦ druk 6. Zestawienie świadectwa - świnie

♦ druk 6a. Zestawienie miesięczne świadectwa - świnie

♦ druk 7. Zestawienie miesięczne świadectwa - drób

♦ druk 8. Zestawienie zbadanych zwierząt na użytek własny

♦ druk 8a. Łączne zestawienie zbadanych zwierząt na użytek własny

♦ druk 9. Zestawienie rzeźnia Osuch - świnie

♦ druk 9. Zestawienie rzeźnia Połajewko - świnie

♦ druk 9a. Łączne zestawienie rzeźnia Osuch - świnie

♦ druk 9a. Łączne zestawienie rzeźnia Połajewko - świnie

♦ druk 10. Rozchód miesięczny tuberkuliny

♦ druk 11. Zestawienie z nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźni w Hucie

♦ druk 11a. Łączne zestawienie z nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźni w Hucie

♦ druk 12. Zestawienie sprawowanego nadzoru weterynaryjnego nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa

♦ druk 13. Zestawienie sprawowanego nadzoru weterynaryjnego nad przetwórstwem mleka

♦ druk 14. Czynności pomocnicze ChA

♦ druk 16. Zestawienie z przeprowadzonych kontroli bioasekuracji 

♦ druk 16a. Zestawienie z przeprowadzonych kontroli bioasekuracji - z przeniesieniem 

♦ druk 17. Miesięczny wykaz wykonywanych czynności osoby wyznaczonej

♦ Sprawozdanie dotyczące ilości zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie